pl

Jutrzenka Wschodząca

Mało osób wie, że obecny budynek prokuratury przy ul. Malczewskiego 7 w Radomiu, w zamyśle fundatorów, miał pełnić funkcję tajnej siedziby loży masońskiej o nazwie: „Jutrzenka Wschodząca na Wschodzie Radomia”. W celu zachowania konspiracji, w księgach wieczystych figurował jako własność zamożnego kupca Jana Pusztyńskiego.

Neorenesansowa bryła budynku zaprojektowana została przez słynnego architekta Jakuba Kubickiego – twórcy m.in. Arkad Kubickiego pod Zamkiem Królewskim i Belwederu w Warszawie.
Radomski budynek posiada elewację siedmioosiową i czterospadowy dach. Z lewej strony, znajduje się brama wjazdowa, prowadząca na dziedziniec, nawiązująca kształtem do romańskiego portalu. Przy oknach na pierwszym piętrze odnaleźć można ornamentykę odwołującą się do symboliki masońskiej: snop zboża i młotki.

Loża działała w Radomiu do 1821 r. kiedy to ukazem carskim została rozwiązana, a budynek przekształcono na lazaret wojskowy.

Najważniejsze informacje
zabytek
Radom
zwiedzanie
Obiekty w pobliżu
HOTEL ISKRA
Radom