pl

Zamek Kapituły Warmińskiej

Zamek w Olsztynie przez wieki był sercem miasta, które rozwinęło się pod jego murami. XIV-wieczna gotycka budowla, powstała jako siedziba administratora dóbr warmińskiej kapituły katedralnej.

W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił Mikołaj Kopernik. Na ścianie zamkowego krużganka do dziś podziwiać można unikalną pamiątkę po sławnym włodarzu-naukowcu. Jest nią własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna. W zbiorach tutejszej biblioteki znajduje się również inkunabuł medyczny (rodzaj starodruku) – własności astronoma.

Mieszczące się dziś na zamku Muzeum Warmii i Mazur, zachęca do odwiedzenia zbiorów dawnej kultury regionu, w tym: strojów, rzemiosła, piśmiennictwa, rzeźby gotyckiej oraz malarstwa.

Najważniejsze informacje
średniowieczny zamek
mieszkanie Mikołaja Kopernika
muzeum
Obiekty w pobliżu
Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town
Olsztyn